Rozwiązywania problemów społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie,
ulica Warszawska 115
96-500 Sochaczew
Tel./fax (0-46) 864-26-20
 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SOCHACZEW

UCHWAŁA NR XLV/202/2013 Rady Gmin SochaczewUCHWAŁA NR XLV/202/2013 Rady Gmin SochaczewUCHWAŁA NR XLV/202/2013 Rady Gmin Sochaczew