Położenie
Gmina położona jest w zachodniej części Mazowsza, na równinie Łowicko - Błońskiej. Dominującym elementem krajobrazu są tu użytkowane rolniczo ilaste lub piaszczyste równiny.W sąsiedztwie rzek Bzury, Utraty, Pisi i Witonii rozpościerają się malownicze łąki oraz zarośla wierzbowe. Niewielkie powierzchnie zajmują młode lasy sosnowe oraz zagajniki brzozowe. W północno - wschodniej części gminy, w okolicach miejscowości Mokas należącej do otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego zachowały się też nieliczne, ale ważne przyrodniczo mokradła. Oddalone od większych szlaków komunikacyjnych i zagęszczonej zabudowy stanowią ostoję ginących gatunków roślin i dzikich zwierząt.Na terenie gminy spotkać można drzewa uznane za pomniki przyrody. Jest ich 24 sztuki (m.in. kasztanowce pospolite, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe). Natomiast na trasie prowadzącej z Sochaczewa do Żelazowej Woli znajduje się zabytkowa aleja drzew.W samej Żelazowej Woli, miejscu ściśle związanym z życiem i twórczością wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina znajduje się przepiękny park krajobrazowy zaprojektowany i stworzony przez prof. Franciszka Krzywdę-Polkowskiego w latach 1931-1937. Park urzeka bogactwem ponad 3 tys. unikatowych gatunków i odmian roślin sprowadzonych z całego świata.Zastosowana różnorodność form i kompozycji miała według założeń twórcy dorównywać wyrafinowanym formom muzyki Chopina. Zaciszne i malownicze wnętrza parku oraz dźwięki chopinowskiej muzyki rozlegającej się z dworku sprawiają, że panuje tu wyjątkowy nastrój i klimat dla słuchających koncertów w okresie letnim.