Rada Gminy

SKŁAD RADY GMINY  SOCHACZEW

VIII KADENCJI 2018 - 2023

- PEŁNIONE FUNKCJE

 

1. Ćwikliński Czesław                                         - Przewodniczący Rady Gminy

2. Krajewska Magdalena                                     - Wiceprzewodnicząca

3. Zieliński Sławomir                                          - Wiceprzewodniczący

4. Borek Dorota

5. Górecki Zdzisław  

6. Grabowski Zbigniew                                   

7. Krakowiak Gabriel                  

8. Malik Agnieszka                       

9. Misiak Dominika                      

10. Nagłowska Sława                     

11. Nitek Grzegorz                         

12. Nowak Mirosław                      

13. Offerczak – Ciura Agnieszka                  

14. Skóra Wiesław                                                  

15. Żakowska Anna