Rada Gminy

SKŁAD RADY GMINY SOCHACZEW WYBRANEJ W DNIU 16 LISTOPADA 2014 ROKU

 

 

1. Ćwikliński Czesław   - Przewodniczący Rady Gminy 

2. Krajewska Magdalena - Wiceprzewodnicząca 

3. Wódka Jadwiga - Wiceprzewodnicząca 

4. Borek Dorota 

5. Górecki Zdzisław                                       

6. Krakowiak Gabriel                   

7. Malik Agnieszka                        

8. Misiak Dominika                     

9. Nagłowska Rita                     

10. Nitek Grzegorz                          

11. Nowak Mirosław                       

12. Offerczak – Ciura Agnieszka  

13. Żakowska Anna                   

14. Skóra Wiesław                                                   

15. Zieliński Sławomir