Komisje
SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY

KOMISJA REWIZYJNA

Pan Sitarski Zbigniew - Przewodniczący Komisji
Pan Grabowski Zbigniew
Pan Misiak Stanisław
Pan Nitek Grzegorz
Pan Nowak Mirosław
Pan Zieliński Henryk
Pan Zieliński SławomirKOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

Pani Matuszewska Zofia - Przewodnicząca Komisji
Pan Brodowski Andrzej
Pan Grabowski Zbigniew
Pan Krakowiak Gabriel
Pan Maciejski Janusz
Pani Nagłowska Sława
Pan Zieliński SławomirKOMISJA OŚWIATOWA

Pan Maciejski Janusz - Przewodniczący Komisji
Pani Krajewska Magdalena
Pan Krakowiak Gabriel
Pani Matuszewska Zofia
Pan Sitarski Zbigniew
Pan Sokołowski Sławomir
Pan Zieliński HenrykKOMISJA PLAN.PRZESTRZ., ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Pani Nagłowska Sława - Przewodnicząca Komisji
Pan Brodowski Andrzej
Pani Krajewska Magdalena
Pan Misiak Stanisław
Pan Nitek Grzegorz
Pan Nowak Mirosław
Pan Sokołowski Sławomir