Komisje
SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY SOCHACZEW VII KADENCJI 2018-2023

KOMISJA REWIZYJNA

1.    Pan Skóra Wiesław - Przewodniczący Komisji
2.    Pan Górecki Zdzisław
3.    Pan Grabowski Zbigniew
4.    Pani Malik Agnieszka
5.    Pan Nitek Grzegorz  
6.    Pan Nowak Mirosław                                                                            
7.    Pani Offerczak – Ciura Agnieszka

KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

1.    Pan Krakowiak Gabriel - Przewodniczący Komisji
2.    Pani Borek Dorota
3.    Pan Górecki Zdzisław
4.    Pani Krajewska Magdalena
5.    Pani Misiak Dominika  
6.    Pani Nagłowska Rita                                                    
7.    Pan Skóra Wiesław                                                                  
8.    Pan Zieliński Sławomir
9.    Pani Żakowska Anna                                        

KOMISJA OŚWIATOWA
1.    Pani Żakowska Anna - Przewodnicząca Komisji
2.    Pani Borek Dorota
3.    Pani Krajewska Magdalena
4.    Pan Krakowiak Gabriel                                                         
5.    Pani Malik Agnieszka
6.    Pani Misiak Dominika
7.    Pani Offerczak – Ciura Agnieszka

KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1.    Pan Grabowski Zbigniew - Przewodniczący Komisji
2.    Pani Nagłowska Rita                                                                                 
3.    Pan Nitek Grzegorz
4.    Pan Nowak Mirosław                    

5.    Pan Zieliński Sławomir


KOMISJA WNIOSKÓW, SKARG I PETYCJI


1.    Pani Offerczak-Ciura Agnieszka    - Przewodnicząca Komisji

2.    Pan Grabowski Zbigniew

3.    Pani Malik Agnieszka

4.    Pani Misiak Dominika

5.    Pan Nowak Mirosław