Telefony

 

Opis

Numer pokoju

Numer telefonu

Urząd Gminy Sochaczew

Sekretariat

17

468 642 600

Sekretariat – FAX

17

468 642 602

Przewodniczący Rady Gminy

23

468 642 634

Wójt Gminy

18

468 642 601

Sekretarz Gminy

16

468 642 603

Skarbnik Gminy

2

468 642 610

Biuro Obsługi Mieszkańca

BOM

468 642 637

Podatki

1

468 642 614

Podatki

1

468 642 615

Księgowość

3

468 642 611

Księgowość

3

468 642 612

Działalność Gospodarcza

9

468 642 616

Obsługa Rady

9

468 642 608

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

10

468 642 607

Planowanie Przestrzenne

19

468 642 604

Planowanie Przestrzenne

19

468 642 625

Inwestycje

19

468 642 633

Fundusze Europejskie

19

468 642 653

Sala Konferencyjna

25

468 642 606

Ochrona Środowiska

27

468 642 626

Gospodarowanie Gruntami Rolnymi

27

468 642 648

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

30

468 642 649

Informatyk 1

34

468 642 630

Informatyk 2

30

468 642 651

Obrona Cywilna

34

468 642 630

Archiwum

36

468 642 632

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

GZEAS - dyrektor

12

468 642 640

GZEAS - FAX

11

468 642 645

GZEAS – główna księgowa

11

468 642 641

GZEAS

11

468 642 642

GZEAS

7

468 642 644

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

GZGK – dyrektor

21

468 642 627

GZGK - FAX

20

468 642 621

GZGK - księgowa

20

468 642 623

GZGK

20

468 642 622

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GOPS – kierownik

5

468 642 617

GOPS - FAX

4

468 642 620

GOPS – księgowa

4

468 642 624

GOPS

4

468 642 618

GOPS

4

468 642 619

GOPS – Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

31

468 642 635

Pozostałe

Bank Spółdzielczy

14

468 642 657

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

35

468 642 636