Kontakt

Gmina Sochaczew

Warszawska 115

96-500 Sochaczew

tel. (46) 864-26-00

fax: (46) 864-26-02

e-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

Gmina Sochaczew NIP: 837-16-92-031

REGON: 750148526

Nr rachunku bankowego: 76 9283 0006 0013 2381 2000 0010


Urząd Gminy Sochaczew pracuje w dniach i godzinach 


Poniedziałek 8:00 - 16:00*

              

Wtorek          8:00 - 16:00


Środa          8:00 - 16:00


Czwartek  8:00 - 16:00


Piątek          8:00 - 16:00


* - Biuro Obsługi Mieszkańca czynne w poniedziałek od 8:00 do 17:00


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, (Dz. U z 2011 Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne ( głuchonieme i niedosłyszące) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.). mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.
Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?
 Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Sochaczew, Sochaczew, ul. Warszawska 115 (pokój nr 17, I piętro)
 Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 3 dni przed wizytą w urzędzie.
 Należy wskazać metodę komunikowania się.
Jak dokonać zgłoszenia?
 Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go:
o mailem na adres: gminasochaczew@sochaczew.org.pl
o faksem na nr: 46 8642602
o pocztą na adres: Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew
 Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 46 8642699.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

form_zgloszeniowy.pdf