GZEAS
GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

ul. Warszawska 115, 96- 500 Sochaczew
e-mail: gzeas.sochaczew@gmail.com

Dyrektor - Bogusława Cieślak.................................................................tel. 46 864 2640
Główna księgowa  - Danuta Bury......................................................... tel. 46 864 2641
Starszy Inspektor - Mirosława Berdychowska........................................tel. 46 864 2644
Inspektor - Bożenna Ćwiklińska ............................................................fax 46 864 2645
Referent - Iwona Dąbrowska................................................................. tel. 46 864 2642
Referent - Joanna Gryszczyńska-Kowalczyk............................................tel. 46 864 2643

Kompetencje GZEAS:
- Szkoły Podstawowe (Feliksów, Gawłów, Kąty, Mokas, Wyczółki, Żuków)
- Gimnazja (Kąty, Wyczółki, Wymysłów)
- oddziały klas "0"
- dowożenie uczniów
- świetlice
- stołówki