Dowody osobiste
kontakt tel. 864 26 07Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności
Inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych - Teresa Figut
Referent d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych - Łukasz Zieliński


Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:

ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,

wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.


Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:

- kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,

- jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,

- jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:

dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być),

innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.


Zdjęcie do dowodu:

- zdjęcie powinno być aktualne — zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

- na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

- zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,

- twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia i musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu.


wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf