Działalność Gospodarcza

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1

Gdzie załatwić?

Siedziba Urzędu Gminy, pokój numer 9

Bezpośredni numer telefonu: (46) 864-26-16 lub każdy inny Urząd Gminy / Urząd Miasta


Lista kodów PKD

CEIDG-1

CEIDG-MW

CEIDG-PN

CEIDG-POPR

CEIDG-RB

CEIDG-RD

CEIDG-SC