Pobieranie Druków

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW

 zgloszenia usuniecia drzew.pdf


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW*

wniosek usuniecie drzew.pdf


OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym.pdf


WNIOSEK O   PRZENIESIENIE   DECYZJI   O   ŚRODOWISKOWYCH   UWARUNKOWANIACH NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

wniosek przeniesienie decyzji środowiskowej.pdf


WNIOSEK O ODEBRANIE AZBESTU

wniosekazbest.pdf