Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego

Aktualne informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego znajdują się
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sochaczew

TUTAJ