Rok Chopinowski

Na terenie Gminy Sochaczew zostały zrealizowane dwie inwestycje w ramach obchodów Roku Chopinowskiego.
Pierwszą zrealizowaną inwestycją jest wybudowanie odcinka łączącego dwie drogi powiatowe, przebiegającego przez wieś Mokas o dł. 800 m., na którą z Budżetu Państwa przeznaczona została kwota 1 364 000,00 zł. Cały koszt budowy tej drogi zamknął się kwotą 780 354,91 zł. Prace budowlane przy budowie drogi trwały od 9 listopada do 10 grudnia 2009 roku.
Drugą inwestycją Gminy Sochaczew była rozbudowa parkingów w okolicy Dworku Chopina w Żelazowej Woli. Na ten cel Budżet Państwa przeznaczył 650 000,00 zł., natomiast koszt przebudowy parkingu wyniósł 706 352,40 zł. Na ten cel Gmina przeznaczyła z własnych środków 56 352,40 zł. Prace przebudowy trwały od 9 listopada do 10 grudnia 2009 roku. Wszystkie prace prowadzone przez Gminę Sochaczew w ramach obchodów 200 – setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina przebiegły bez większych kłopotów.
W dniu 29 grudnia 2009r. odbył się uroczysty odbiór i przecięcie wstęgi na parkingu w Żelazowej Woli. W uroczystościach wzięli udział m. in.: Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, Starosta Sochaczewski – Tadeusz Koryś, V-ce Starosta Sochaczewski – Piotr Osiecki, Wójt Gminy Sochaczew – Mirosław Orliński, przedstawiciele okolicznych samorządów oraz przedstawiciele Biura Obchodów Chopina 2010.

Uroczysta Sesja Rady Gminy Sochaczew
„Składamy Hołd Wielkiemu Polakowi Fryderykowi Chopinowi w 200 rocznicę urodzin” pod takim hasłem przebiegła 45 sesja Rady Gminy Sochaczew.
Inaugurację Roku Chopinowskiego w Gminie Sochaczew rozpoczął przewodniczący Rady Gminy Czesław Ćwikliński, następnie Pani Magdalena Kaźmierczak Kierownik gminnej biblioteki publicznej w Kątach i Pan Daniel Kuśmider pracownik „Wioski Internetowej” w Kątach przybliżyli uczestnikom sesji ciekawostki z życia twórczości naszego wybitnego kompozytora Fryderyka Chopina.
W tle słychać było przepiękne utwory Fryderyka Chopina. Na zakończenie sesji przedstawiono krótki film „Mazowsze w duszy Chopina” , który został zrealizowany w ubiegłym roku przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji Rozwoju Gminy Sochaczew. Można było również skosztować „Mazurka Chopina” – produkt cukierni Lukrecja w Sochaczewie.
Rok 2010 – rokiem inauguracji Fryderyka Chopina w Gminie Sochaczew uważamy za otwarty.