Oddział Gminny ZOSP RP

ODDZIAŁ GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W SOCHACZEWIE
Oddział Gminny ZOSP RP w Sochaczewie został powołany stosownie do statutu ZOSP RP Rozdział V, paragraf 34, pkt. 1.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sochaczewie:

Prezes - 
Andrzej Przyłuski 600-342-478

V- ce Prezes – Mirosław Rudnicki

Komendant Gminny - Lucjan Felczak 508-153-884


Oddział Gminny ZOSP RP w Sochaczewie posiada swoje biuro przy OSP Feliksów czynne:
wtorek- praca w terenie- kontak z jednostkami
środa- praca w terenie- kontakt z gminą
czwartek- praca na miejscu- przyjęcia interesantów w godzinach 16-21.


Dla zapewnienia właściwego działania oraz pomocy organizacyjnej dla Zarządu ZOSP RP Gmina Sochaczew zatrudnia Komendanta Gminnego Ochrony Przecipożarowej.

Oddział Gminny ZOSP RP w Sochaczewie swym działaniem obejmuje 6 Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Sochaczew:
1. OSP Dachowa
2. OSP Feliksów
3. OSP Janaszówek
4. OSP Mokas
5. OSP Nowe Mostki
6. OSP Wyczółki

Ogólem w Ochotniczych Strażach Pożarnych na koniec 2015 było 194 członków, z tego 103 członków posiada uprawnienia tj. wyszkolenie, badania lekarskie do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ze 194 członków OSP w swoich szeregach zrzeszają 29 kobiet, 3 członków wspierających i 19 honorowych.
Przy OSP Feliksów, Mokas i Nowe Mostki funkcjonyją 3 MDP liczące 13 czlonków.

W ramach przyznanego Ochotniczej Straży Pożarnej w Feliksowie grantu na informatyczne wsparcie ideii "uczenia się przez całe życie" od 2008 roku przy Oddziale Gminnym ZOSP RP fukncjonuje INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO- OŚWIATOWE NA WSI.

ICEO Feliksów

Głównym celem projektu jest umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość w tym także dostarczania wiedzy i organizowania procesu edukacyjnego. Ideą funkcjonowania jest umożliwienie ostatecznym odbiorcom korzystania z dostępnych programów kształcenia na odległość w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wykształcenia, jak również zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem, poprzez powstawanie na terenie całego kraju takich centrów.

Internetowe Centrum Edukacyjno- Oświatowe na Wsi mieści się w wydzielonym pomieszczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Feliksowie.

Godziny otwarcia centrum:
poniedziałek 16- 20
środa 15- 19
czwartek 16-20

Z CENTRUM BEZPŁATNIE MOŻE KORZYSTAĆ KAŻDY CHĘTNY NIEZALEŻNIE OD WIEKU I MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

Zapraszamy!!!