Konkurs 2014

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

protokol.pdf
Ogłoszenie Gminy Sochaczew o naborze jednego kandydata do komisji konkursowej

konkurs.pdf

Wójt Gminy Sochaczew ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 tej  ustawy na realizację w 2014 r. zadań pożytku publicznego.

ogloszenie.pdfWzór sprawozdania 2014 rok


wzor-sprawozdania-2014r.pdf


Wzór oferty 2014 rok