Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Warszawska 115,
96-500 SochaczewTel +48 46 864 26 22
Fax +48 46 864 26 21
Awaria 608 490 825
e-mail: gzgk@onet.eu

BS Sochaczew
14928300060011356620000010
REGON: 017441076
NIP: 837-16-29-038

cena za dostarczanie 1 m3 wody podmiotom prywatnym 1,98 zł netto 

cena za dostarczanie 1 m3 wody dla małych firm 2,39 zł netto

cena za dostarczanie 1 m3 wody dla dużych firm 3,12 zł netto

cena za odebranie ścieków 1m3 4,50 zł netto

cena wody.pdf


Wniosek o przyłącze do sieci wodociągowej
 

przyłącze do sieci.pdf


Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody

zawarcie umowy.pdf


Zlecenie wykonania usługi

zlecenie.pdf


Reklamacja

reklamacja.pdf