Projekt „CZAS NA AKTYWNOŚĆ”

CELEM  GŁÓWNYM PROJEKTU JEST :

 

Rozwój  aktywizacji  zawodowej i społecznej klientów GOPS Sochaczew  od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2014r.

 

 

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI PROJEKTU SĄ :

 

 

  Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Sochaczew.

 

  Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy.

 

  Zwiększenie motywacji do podjęcia pracy.

 

  Podniesienie własnej samooceny oraz zaufania we własne siły.

 

 

W ramach projektu systemowego „ Czas na aktywność”

Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego będą wykonywane zadania :

 

 

  Aktywna integracja

  Praca socjalna

  Zasiłki i pomoc w naturze

 

 

Każdy uczestnik projektu otrzyma szansę na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z zainteresowaniami oraz aktualnymi wymogami rynku pracy.

Osoby biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie zarówno psychologiczne, prawne, oraz opiekę trenera umiejętności społecznych ( doradca zawodowy).

 

czasnaaktywnosc.pdf
Zakończenie trzyletniego projektu systemowego „ Czas na aktywność” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

 

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie kierowany przez panią Grażynę Tyde zakończył trzecią edycję projektu systemowego „Czas na aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 12 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew odbyło się uroczyste zakończenie, w którym brali udział beneficjenci projektu, Wójt Gminy Sochaczew- Pan Mirosław Orliński, zespół projektowy, oraz zaproszeni goście. Podsumowano działania programu, oraz rozdano certyfikaty ukończenia szkoleń tegorocznym beneficjentom. Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu udzielił wsparcia dwudziestu dziewięciu osobom.  Beneficjenci ukończyli kurs kasy fiskalnej (9 osób), kurs serwis sprzątający z użyciem specjalistycznych maszyn (10 osób), kurs wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli (10 osób). Ponadto uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy, w wyjazdowym szkoleniu ABC przedsiębiorczości w Ustroniu Morskim, otrzymali książeczki sanepidowskie, oraz brali udział w warsztatach „Jak zdrowo żyć”.

W  ramach warsztatów  szkoleniowych beneficjenci uczestniczyli w spływie kajakowym  
i uroczystym grillu zorganizowanym w Stodole na Bzurą.  Każdy uczestnik korzystał z zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem oraz prawnikiem. Ze środków własnych Gminy wszystkim beneficjentom wypłacono zasiłki celowe. Wszystkie działania miały na celu pomoc w integracji społecznej, oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia.

Dzięki środkom finansowym z POKL Ośrodek mógł oprócz dotychczas prowadzonych działań zaoferować mieszkańcom gminy dodatkową formę pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej życzy wszystkim beneficjentom lepszego startu na rynku pracy z nowymi kwalifikacjami zawodowymi.