Aktualności

AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

SZANOWNI  MIESZKAŃCY

GMINY  SOCHACZEW  !!!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchomiliśmy serwis internetowy dla mieszkańców Gminy Sochaczew związany z gospodarką odpadami komunalnymi.

Serwis ten stanowił będzie bazę informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi niezbędnych dla każdego mieszkańca. Za jego pomocą będziecie Państwo mieli możliwość między innymi:

-       sprawdzenia statusu deklaracji,

-   pobrania indywidualnego numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-       sprawdzenie aktualnego salda konta,

-       aktywowania powiadomień sms lub e-mail o terminach odbioru odpadów,

-       dostępu do aktualnych harmonogramów oraz wszelkich dodatkowych informacji
o organizowanych zbiórkach odpadów.

 

Serwis dostępny jest pod adresem

www.ug-sochaczew.doc.pl.

Aby móc korzystać ze wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu należy zalogować się do systemu za pomocą identyfikatora i hasła dostępu, które zostaną wysłane poprzez powiadomienia sms, do wszystkich mieszkańców, którzy podali w deklaracji numer telefonu komórkowego. Ci z Państwa, którzy nie otrzymają powiadomienia sms z potrzebnymi do logowania danymi, a chcieliby korzystać z takiej usługi proszeni są o kontakt z pracownikami działu gospodarowania odpadami Urzędu Gminy Sochaczew tel. 46 864 26 51
lub 46 864 26 49.

 

Zapraszamy do korzystania z serwisu oraz zgłaszania
wszelkich uwag i sugestii
na podane powyżej numery telefonów lub adresy e-mail:
sgo@sochaczew.org.pl, redaktor1@sochaczew.org.pl.

 

DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ!

 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY

GMINY  SOCHACZEW  !!!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców rozpoczęliśmy przekazywanie informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi drogą elektroniczną oraz w formie SMS. Do wszystkich mieszkańców, którzy w „deklaracjach śmieciowych” podali numery telefonu komórkowego bądź adresy e-mail wysyłane będą wiadomości z informacjami, tak aby usprawnić funkcjonowanie systemu. Usługa ta jest dla Państwa bezpłatna i będzie stale rozwijana i modyfikowana.

Jeśli nie podaliście Państwo w deklaracji numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail, a jesteście Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem, prosimy o bezpośredni kontakt w Urzędzie Gminy Sochaczew (pokój nr 30) lub pod numerami telefonów
46 864 26 51/ 46 864 26 49.

UWAGA: Numer telefonu lub adres e-mail, z których otrzymujecie Państwo powiadomienia, to identyfikatory systemowe. Prosimy o nie odpowiadanie na otrzymane wiadomości.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sochaczew za rok 2013 znajduje się w poniższym załączniku.

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Sochaczew za rok 2013