Podmioty i miejsca zagospodarowania

I. Miejsca zagospodarowania odpadów na podstawie Uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

 

1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych – MBP:

a) Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOKi):

            - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych z Kobiernikach k/  Płocka

            Sp. z o.o. Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych | Kobierniki 42, 09-413 Sikórz.

 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Zakład

Mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w Poświętnem

Poświętnem, 09-110 Płońsk

 

b) Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia RIPOK-u.

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpc – Sortownia zmieszanych

Odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych | ul. Rachocin, gmina Sierpc

 

- Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie –

Sortownia Zmieszanych odpadów komunalnych | ul. Piłsudskiego 3, Żuromin

 

- PPHU Zebra s.j. w Sochaczewie – Sortownia zmieszanych odpadów

komunalnych oraz selektywnie zebranych | ul. Chemiczna 8, Sochaczew

 

2. Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów – kompostownia

a) Instalacje regionalne

            - BRAK

 

b) Instalacje zastępcze

            - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych z Kobiernikach k/  Płocka

            Sp. z o.o. Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych | Kobierniki 42, 09-413 Sikórz.

                       

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku –

kompostownia odpadów zielonych w m. Dalanówek

                       

- Ziemia Polska Sp. z o.o. – kompostownia odpadów zielonych w  Bielicach

 

3. Składowiska odpadów powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania – składowisko

a) Instalacje regionalne

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu – Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Rachocin

 

b) Instalacje zastępcze

- Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku –

Składowisko odpadów w miejscowości Jaskółkowo

 

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – Składowisko odpadów w miejscowości Zakroczym

 

- REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie –

Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Czeszewo

          

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku –

Składowisko odpadów stałych w miejscowości Dalanówek

          

- Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych – Składowisko

odpadów komunalnych w miejscowości Brudnice

          

- Wójt Gminy Mochowo – Składowisko odpadów komunalnych w - Gozdy

 

- Wójt Gminy Kuczbork – Osada – Składowisko odpadów w - Kluczbork - Wieś