Opłata targowa

Aktualne informacje na temat opłaty targowej znajdziecie Państwo

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sochaczew

TUTAJ