KARTA RODZIN 3+

Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Sochaczew na rzecz rodzin 3 +

Celem Karty Dużej Rodziny jest:

  • ułatwianie dużym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje Gminy Sochaczew i inne podmioty;

  • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,

  • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;


Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom spełniającym łącznie następujące warunki:

  •  w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje dziennie,

  • rodzina mieszka na terenie Gminy Sochaczew


Karta będzie uprawniała do:   


1. 50% zniżki od obowiązujących cen na zakup karnetów lub biletów jednorazowych na pływalnię "Orka" oraz za naukę pływania dla grup zorganizowanych* w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie


2. 50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
(warunkiem jest uiszczanie płatności w terminie, tj: 15.03 za I kw; 15.06 za II kw; 15.09 za III kw, 15.12 za IV kw - choćby dzień zwłoki skutkuje utratą zniżki za dany kwartał)


3. 50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na wejścia na 4 imprezy w ciągu roku kalendarzowego organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie


4. 20% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na cały asortyment od cen detalicznych w sklepie           firmowym "Fermy Drobiu Mateusiak Jarosław i Katarzyna" - Czerwonka Parcel 93 


5.     50% zniżki na abonament miesięczny za dostęp do Internetu w firmie Interkam, ul. Grabskiego 1B

 96- 500 Sochaczew, www.interkam.pl

1 zł - koszt instalacji 


6. 50% zniżki na bilety do Kina Mazowsze w Sochaczewie, ulga jest naliczana dla każdego posiadacza karty 1 raz w miesiącu. www.kinomazowsze.pl


7. 5 % zniżki na cały asortyment sklepu http://ogrodosfera.pl , zniżka nie dotyczy produktów przecenionych 

KARTA DUŻEJ RODZINY


* - zniżki zaczną obowiązywać od przełomu kwietnia i maja 2017