KARTA RODZIN 3+

Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Sochaczew na rzecz rodzin 3 +

Celem Karty Dużej Rodziny jest:

 • ułatwianie dużym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje Gminy Sochaczew i inne podmioty;

 • promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,

 • zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;


Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom spełniającym łącznie następujące warunki:

 •  w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje dziennie,

 • rodzina mieszka na terenie Gminy Sochaczew


Karta będzie uprawniała do:   

 1. 50% zniżki od obowiązujących cen na zakup karnetów lub biletów jednorazowych na pływalnię "Orka" oraz za naukę pływania dla grup zorganizowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
 2. 50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami          komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
 3. 50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na wejścia na 4 imprezy w ciągu roku kalendarzowego organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie
 4. ulg, rabatów, upustów oferowanych przez Partnera zgodnie z podpisaną umową. 
 5. 20% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na cały asortyment od cen detalicznych w sklepie firmowym "Fermy Drobiu Mateusiak Jarosław i Katarzyna" - Czerwonka Parcel 93
 6. 50 % zniżki na abonament miesięczny za dostęp do Internetu w firmie Interkam, ul. Grabskiego 1b, 96-500 Sochaczew, 1 zł - koszt instalacji www.interkam.pl
 7. 50% zniżki na bilety do Kina Mazowsze w Sochaczewie, ulga jest naliczana dla każdego posiadacza karty 1 raz w miesiącuwww.kinomazowsze.pl
 8. 5 % zniżki na cały asortyment sklepu www.ogrodosfera.pl , zniżka nie dotyczy produktów przecenionych.
 9. 5 % zniżki na cały asortyment dostępny na stornie https://panmajster.pl, Zniżka nie dotyczy produktów przecenionych.
 10. 5 % zniżki na cały asortyment sklepu internetowego www.sklep.swiatkwiatow.pl 
 11.  Zniżki - Biuro Podróży Alfa Tour sp.j. www.alfatour.pl