Segregacja odpadów komunalnych

WOREK NIEBIESKI - CZYSTY PAPIER

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Czysty papier i makulaturę

Gazety i ulotki

Kartony

Zeszyty i książki

Torby papierowe

Odpadów zabrudzonych

Pampersów

Worków po EKOGROSZKU

WOREK ŻÓŁTY - PLASTIK I ALUMINIUM

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Puste butelki PET i PE

Opakowania po kosmetykach

Butelki po środkach czystości

Torebki foliowe

Opakowania wielomateriałowe

Tetrapaki

Kartoniki po napojach

Opakowania aluminiowe i metalowe

Puszki po napojach i spożywcze

Pojemniki po olejach i smarach

Puszek po farbach

Butelek i opakowań z zawartością

Zabawek

Pampersów

Styropianu

Części samochodowych

Worków po EKOGROSZKU

WOREK  ZIELONY – CZYSTE SZKŁO

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Szkło białe i kolorowe

Opakowania ze szkła

Słoiki i butelki bez nakrętek

 

Zabrudzonego, stłuczonego szkła

Porcelany i ceramiki

Luster i szkła okiennego

Szyb samochodowych

Zakrętek i kapsli

Żarówek, lamp halogenowych

Kryształów

WOREK BRĄZOWY – ODPADY ZIELONE

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Odpady biodegradowalne
Trawę, liście i gałęzie

 

Kości, odchodów zwierzęcych
Zgniłych warzyw i owoców
Odpadów kuchennych

POJEMNIK CZARNY – ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Odpady kuchenne

Zimny popiół

Stłuczone szkło i porcelanę

WORKI PO EKOGROSZKU

Gorącego popiołu

Odpadów budowlanych

Odpadów biodegradowalnych