Opłaty

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY SOCHACZEW

 

Gmina Sochaczew do każdej złożonej deklaracji przypisuje indywidualny numer konta rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie. Numery tych rachunków otrzymali pocztą wszyscy składający deklarację przed 1 lipca 2013 roku. Osób, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie późniejszym – indywidualny numer rachunku otrzymują bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub również za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W związku z powyższym prosimy, aby opłaty wynikające ze złożonej przez Państwo  deklaracji za odbiór odpadów komunalnych uiszczać tylko i wyłącznie na ten, podany numer rachunku bankowego.           

 

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI

Stawki obowiązujące od 01.07.2019 r.


JEŚLI ZADEKLAROWANO SEGREGACJĘ ODPADÓW

JEŚLI ZADEKLAROWANO BRAK SEGREGACJI ODPADÓW

28,00zł ZA OSOBĘ MIESIĘCZNIE

56,00zł ZA OSOBĘ MIESZĘCZNIESTARSZE WERSJE STAWEK

Stawki obowiązujące od 01.10.2016 r. do 30.06.2019 r.

JEŚLI ZADEKLAROWANO SEGREGACJĘ ODPADÓW

JEŚLI ZADEKLAROWANO BRAK SEGREGACJI ODPADÓW

 11,00zł ZA OSOBĘ MIESIĘCZNIE

 22,00zł ZA OSOBĘ MIESZĘCZNIE

Stawki obowiązujące od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

JEŚLI ZADEKLAROWANO SEGREGACJĘ ODPADÓW

JEŚLI ZADEKLAROWANO BRAK SEGREGACJI ODPADÓW

 9,00zł ZA OSOBĘ MIESIĘCZNIE

 18,00zł ZA OSOBĘ MIESZĘCZNIE

Stawki obowiązujące od 01.10.2013 r. do 30.09.2015 r.

JEŚLI ZADEKLAROWANO SEGREGACJĘ ODPADÓW

JEŚLI ZADEKLAROWANO BRAK SEGREGACJI ODPADÓW

 7,20zł ZA OSOBĘ MIESIĘCZNIE

 14,00zł ZA OSOBĘ MIESZĘCZNIE

Stawki obowiązujące od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r.

JEŚLI ZADEKLAROWANO SEGREGACJĘ ODPADÓW

JEŚLI ZADEKLAROWANO BRAK SEGREGACJI ODPADÓW

 6,00zł ZA OSOBĘ MIESIĘCZNIE

 12,00zł ZA OSOBĘ MIESZĘCZNIE

__

Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny numer konta rozliczeniowego oraz dokonywanie opłat w bankach lub placówkach pocztowych – KWARTALNIE BEZ WEZWANIA w następujących terminach:

- do 15 marca za styczeń, luty, marzec;

- do 15 czerwca za kwiecień, maj, czerwiec;

- do 15 września za lipiec, sierpień, wrzesień;

- do 15 grudnia za październik, listopad, grudzień.

__

UWAGA SENIORZY, DUŻE RODZINY

W przypadku zniżek wynikających z wyrobionych w Urzędzie Gminy Sochaczew kart seniora oraz kart dużej rodziny 3+ uprzejmie informujemy, iż:

1. za seniorów posiadających kartę seniora naliczamy 50% stawki za każdą osobę posiadającą kartę seniora w każdym miesiącu od daty wydania karty;

2. w przypadku karty dużej rodziny naliczamy 50% stawki za niepełnoletnich bądź studiujących dziennie oraz rodziców posiadających karty dużej rodziny 3+

Zniżki obowiązują tylko mieszkańców segregujących odpady i regulujących należności w terminie (15.03, 15.06, 15.09, 15.12)!

Indywidualne konta pozwolą w kilka sekund sprawdzić, czy rodzina/seniorzy w terminie regulują opłaty śmieciowe. Jeśli nie, ulga nie obowiązuje. Brak uiszczenia opłaty w terminie spowoduje powstanie zaległości w pełnej kwocie.