Konsultacje Społeczne 2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 14 listopada 2014r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

obwieszczenie.pdfZarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 14 listopada 2014r.

zarzadzenie nr 44/2014.pdf


Roczny Program Współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok

program projekt.pdf


Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

uchwala.pdf


FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII DO PROJEKTU „PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SOCHACZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

formularz zgloszenia.pdf


Sprawozdanie - Konsultacje Społeczne 2015

sprawozdanie.pdf