Deklaracja
Aktualnie obowiązujący druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Osoby, które nie życzą sobie powiadomień SMS / e-mail mogą pozostawić dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail) niewypełnione. Jeśli są osoby, które chcą zrezygnować z otrzymywanych dotychczas powiadomień, należy o tym poinformować pracowników Urzędu Gminy Sochaczew, pod numerem telefonu: 468 642 649

Podpis należy złożyć odręczny, czytelny. Wypełniony druk deklaracji należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Sochaczew, bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Sochaczew
ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew