Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Sochaczew
Treść regulaminu, oraz jego zmiany znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochaczew, dostępnego po kliknięciu w poniższy link:

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Sochaczew

Zmiana Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Sochaczew