PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sochaczewie

ul. Chemiczna 8, 96-500 Sochaczew


[UWAGA - WAŻNE]

Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się na ul. Chemicznej 8 w Sochaczewie w dniu 30 czerwca 2019 roku zakończył swoją działalność.

W chwili obecnej Gmina Sochaczew wraz z innymi samorządami powiatu sochaczewskiego prowadzi postępowanie zmierzające do wyłonienia nowego wykonawcy, który zajmie się organizacją i prowadzeniem PSZOK dla naszych mieszkańców.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

-------------------------------------------------------------------------


Dotychczasowe dni i godziny przyjmowania odpadów
wtorek - sobota
9:00 - 17:00

Wymagane:
- złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sochaczew,
- dowód osobisty z meldunkiem w Gminie Sochaczew (do okazania w PSZOK) LUB kopia złożonej deklaracji,
- potwierdzenie opłaconej należności za śmieci (do okazania w PSZOK).


Przyjmowane będą posegregowane:

- tworzywa sztuczne,
- papier i tektura,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- metale,
- odpady zielone,
- zużyte opony,
- odpady budowlane,
- tekstylia,
- farby, tusze, kleje,
- rozpuszczalniki,
- środki ochrony roślin,
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- baterie i akumulatory.


REGULAMIN

PSZOK - regulamin

PSZOK - formularz przyjęcia odpadu


Od 1 lipca 2015 roku macie Państwo możliwość BEZPŁATNEGO przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonującego na terenie Miasta Sochaczew.

W ogłoszonym przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zebra Recykling Sp. z o.o., która zrealizowała PSZOK. Każdy, zameldowany oraz posiadający złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec Gminy Sochaczew może doń dostarczyć własnym środkiem transportu różnego rodzaju selektywnie zebrane odpady komunalne.

Odpady przekazać można obecnemu na terenie PSZOK pracownikowi za okazaniem dowodu tożsamości potwierdzającego meldunek w Gminie Sochaczew oraz potwierdzenia uregulowanej opłaty za odpady komunalne.

PSZOK znajduje się w Sochaczewie, przy ul. Chemicznej 8 (Chodaków, teren dawnego Chemitexu) i przyjmuje odpady od wtorku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 9:00 - 17:00.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym powyżej regulaminem oraz załącznikiem do niego (formularzem przyjęcia odpadu).