PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sochaczewie

ul. Chemiczna 8, 96-500 Sochaczew


[UWAGA - WAŻNE]

Wójt Gminy Sochaczew informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się na ul. Chemicznej 8 w Sochaczewie od dnia 05.08.2019 roku wznowił działalność dla mieszkańców Gminy Sochaczew.

PSZOK pozwala mieszkańcom posiadającym aktywną deklarację oraz regularnie płacącym za śmieci na przekazanie posegregowanych odpadów (również wielkogabarytowych i budowlanych). Przed oddaniem odpadów należy okazać pracownikowi PSZOK potwierdzenie złożenia deklaracji lub dowód płatności za śmieci.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 46 864 26 51, 46 864 26 49.


-------------------------------------------------------------------------


Dni i godziny przyjmowania odpadów
wtorek - sobota
9:00 - 17:00

Wymagane:
- złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sochaczew,
- dowód osobisty z meldunkiem w Gminie Sochaczew (do okazania w PSZOK) LUB kopia złożonej deklaracji,
- potwierdzenie opłaconej należności za śmieci (do okazania w PSZOK).


Przyjmowane będą posegregowane:

- tworzywa sztuczne,
- papier i tektura,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- metale,
- odpady zielone,
- zużyte opony,
- odpady budowlane,
- tekstylia,
- farby, tusze, kleje,
- rozpuszczalniki,
- środki ochrony roślin,
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
- baterie i akumulatory.


REGULAMIN

PSZOK - regulamin

PSZOK - formularz przyjęcia odpadu


[UWAGA - WAŻNE]

Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się na ul. Chemicznej 8 w Sochaczewie w dniu 30 czerwca 2019 roku zakończył swoją działalność.

W chwili obecnej Gmina Sochaczew wraz z innymi samorządami powiatu sochaczewskiego prowadzi postępowanie zmierzające do wyłonienia nowego wykonawcy, który zajmie się organizacją i prowadzeniem PSZOK dla naszych mieszkańców.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Od 1 lipca 2015 roku macie Państwo możliwość BEZPŁATNEGO przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonującego na terenie Miasta Sochaczew.

W ogłoszonym przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zebra Recykling Sp. z o.o., która zrealizowała PSZOK. Każdy, zameldowany oraz posiadający złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec Gminy Sochaczew może doń dostarczyć własnym środkiem transportu różnego rodzaju selektywnie zebrane odpady komunalne.

Odpady przekazać można obecnemu na terenie PSZOK pracownikowi za okazaniem dowodu tożsamości potwierdzającego meldunek w Gminie Sochaczew oraz potwierdzenia uregulowanej opłaty za odpady komunalne.

PSZOK znajduje się w Sochaczewie, przy ul. Chemicznej 8 (Chodaków, teren dawnego Chemitexu) i przyjmuje odpady od wtorku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 9:00 - 17:00.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym powyżej regulaminem oraz załącznikiem do niego (formularzem przyjęcia odpadu).