Aktualności

MŁODZI STRAŻACY NA WAKACJACH - OBÓZ MDP

16-26 LIPCA 2018

Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu sochaczewskiego od lat spędzają wakacje na obozach szkoleniowo-wypoczynkowych w różnych regionach kraju. W tym roku po raz drugi na turnusie w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Turawie k. Opola w terminie 16-26.07.2018r. uczestniczyło 44 młodych strażaków z gmin Sochaczew, Młodzieszyn, Iłów, Nowa Sucha i Teresin. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki dotacji MSWiA oraz Samorządów wymienionych gmin. Koszulki i czapeczki dla wszystkich uczestników ufundowały gminy Teresin i Nowa Sucha. Głównym organizatorem szkolenia i wypoczynku była Ochotnicza Straż Pożarna w Feliksowie, patronami: Oddział Powiatowy i Gminny ZOSP RP w Sochaczewie. Funkcję komendanta obozu pełnił p.Dariusz Tartanus – Komendant Gminny ZOSP RP w Teresinie. Wspierali go opiekunowie: p.Anna Gajda i  p.Elżbieta Sławek z gminy Nowa Sucha  i p.Lucjan Felczak z gminy Sochaczew oraz ratownik wodny p.Jakub Rybicki z OSP Szymanów.

W trakcie obozu realizowano program wypoczynkowy  obejmujący m.in. wycieczki do Opola, gdzie zwiedzano zabytki miasta i Amfiteart opolski, do Sanktuarium na Górze Św. Anny, do największego w Polsce Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Zorganizowano tez spływ kajakowy. Wypoczynek przeplatany był zajęciami  szkoleniowymi wg programu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Szkolenie obejmowało wiedzę z zagadnień ogólnych, zapobieganiu pożarom i techniki pożarniczej oraz szkolenie ratownictwa medycznego. Ćwiczenia, szkolenia i pokazy sprzętu specjalistycznego odbywały się dzięki zaangażowaniu druhów z miejscowych OSP. Szczególną atrakcją dla uczestników była możliwość nauki pływania na basenie znajdującym się na terenie Ośrodka. 

Podczas obozowych zajęć udało się także przedstawić w różnych formach zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej, a także wypełnić czas różnego rodzaju turniejami sportowymi. Zakończenie obozu wydawało się młodym strażakom zbyt wczesne, ale ostatni apel przyniósł miłe niespodzianki. Wszystkim obozowiczom wręczono zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz      drobne upominki.MŁODZI STRAŻACY NA WAKACJACH - OBÓZ MDP 3-12 SIERPNIA 2017

Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu sochaczewskiego od lat spędzają wakacje na obozach szkoleniowo-wypoczynkowych w różnych regionach kraju. W tym roku na turnusie Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Turawie k. Opola w terminie 3-12.08.2017r. uczestniczyło 44 młodych strażaków z gmin Sochaczew, Młodzieszyn, Iłów, Nowa Sucha i Teresin. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki dotacji MSWiA oraz Samorządów wymienionych gmin. Koszulki i czapeczki dla wszystkich uczestników ufundowały gminy Iłów i Młodzieszyn. Głównym organizatorem szkolenia i wypoczynku była Ochotnicza Straż Pożarna w Feliksowie, patronami: Oddział Powiatowy i Gminny ZOSP RP w Sochaczewie. Funkcję komendanta obozu pełnił p.Dariusz Tartanus – Komendant Gminny ZOSP RP w Teresinie. Wspierali go opiekunowie: p.Anna Gajda i  p.Elżbieta Sławek z gminy Nowa Sucha  i p.Lucjan Felczak z gminy Sochaczew.

W trakcie obozu realizowano program wypoczynkowy  obejmujący m.in. wycieczki do Opola, gdzie zwiedzano zbytki miasta, ZOO i Amfiteart opolski, do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejewie oraz spływ kajakowy. Wypoczynek przeplatany był czterdziestogodzinnymi zajęciami  szkoleniowymi. Szkolenie obejmowało wiedzę z zagadnień ogólnych, zapobieganiu pożarom i techniki pożarniczej oraz szkolenie ratownictwa medycznego. Ćwiczenia, szkolenia i pokazy sprzętu specjalistycznego odbywały się dzięki zaangażowaniu druhów z miejscowych OSP. Dzięki ich uprzejmości uczestnicy obozu mogli również sprawdzić swoją sprawność na kolumnie skałkowej. Szczególną atrakcją dla uczestników była możliwość nauki pływania na basenie znajdującym się na terenie Ośrodka. 

Podczas obozowych zajęć udało się także przedstawić w różnych formach zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej, a także wypełnić czas różnego rodzaju turniejami sportowymi.

Zakończenie obozu wydawało się młodym strażakom zbyt wczesne, ale ostatni apel przyniósł miłe niespodzianki. Wszystkim obozowiczom wręczono zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz drobne upominki.SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

 W dniu 10.12.2016r. odbyło się z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sochaczewie spotkanie świąteczno-noworoczne z udziałem strażaków z terenu gminy Sochaczew oraz zaproszonych gości. Spotkaniu przewodniczył Lucjan Felczak - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. Uczestniczył w nim ksiądz proboszcz parafii Trojanów Kazimierz Wojtczak - honorowy członek Zarządu Gminnego OSP, który złożył wszystkim życzenia Łaski Bożej na Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok 2017. Do życzeń dołączyli się również inni zaproszeni goście: Mirosław Orliński - Wójt Gminy, Czesław Ćwikliński - Przewodniczący Rady Gminy, Elżbieta Kowalczyk - Sekretarz Urzędu, Alicja Ziółkowska - Skarbnik Gminy, Andrzej Traczyk - Prezes Oddziału Powiatowego, Maciej Bieńczyk - przedstawiciel PSP w Sochaczewie.
MŁODZI STRAŻACY W CENTRUM GÓR - OBÓZ MDP 5-14 SIERPNIA 2016

Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu sochaczewskiego od lat spędzają wakacje na obozach szkoleniowo-wypoczynkowych w różnych regionach kraju. W tym roku na turnusie w Białym Dunajcu w terminie 5-14.07.2016r. uczestniczyło 43 młodych strażaków z gmin Sochaczew, Młodzieszyn, Iłów, Nowa Sucha i Teresin. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki dotacji Samorządów wymienionych gmin. Głównym organizatorem szkolenia i wypoczynku była Ochotnicza Straż Pożarna w Feliksowie, patronami: Oddział Powiatowy i Gminny ZOSP RP w Sochaczewie. Funkcję komendanta obozu pełnił p.Lucjan Felczak – Komendant Gminny ZOSP RP w Sochaczewie. Wspierali go opiekunowie: p.Anna Witkowska i p.Marta Kobierecka. Obowiązki instruktora ppoż powierzono  p.Piotrowi Kusiowi. W trakcie obozu realizowano program wypoczynkowy zaproponowany przez Biuro Turystyczne LUTUR. Obejmował on m.in. wycieczki piesze do Morskiego Oka, na Gubałówkę, do Wiktorówki, Jaszczurówki, na Rusinową Polanę oraz spacery tatrzańskimi szlakami. Były też wycieczki autokarowe do Zakopanego i na Słowację. Wypoczynek przeplatany był czterdziestogodzinnymi zajęciami  szkoleniowymi. Szkolenie obejmowało wiedzę z zagadnień ogólnych, zapobieganiu pożarom i techniki pożarniczej. Ćwiczenia, szkolenia i pokazy sprzętu specjalistycznego odbywały się dzięki zaangażowaniu druhów z miejscowej OSP w Białym Dunajcu.

Podczas obozowych zajęć udało się także przedstawić w różnych formach zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej, a także wypełnić czas różnego rodzaju turniejami sportowymi.

Zakończenie obozu wydawało się młodym strażakom zbyt wczesne, ale ostatni apel przyniósł miłe niespodzianki. Wszystkim obozowiczom wręczono zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, dyplomy oraz – dzięki firmie MARS Polska, władzom gminy i sponsorom – upominki.
XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W SOCHACZEWIE

W dniu 24 czerwca 2016 w siedzibie OSP Feliksów odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sochaczewie, podczas którego dokonano podsumowania działalności Zarządu za okres 5-letniej kadencji oraz wybrano Zarząd na kadencję 2016-2021 w składzie:
Prezes Zarządu - Mirosław Rudnicki
Wiceprezesi - Emil Florczak, Wiktor Janicki
Komendant Gminny - Lucjan Felczak
Sekretarz - Krzysztof Zieliński
Skarbnik - Karol Góralczyk
Członkowie - Waldemar Mikulski, Zdzisław Orzechowski, Marek Domański, Sebastian Stalpiński, Bartłomiej Legenza, Jacek Wargocki, Zdzisław Górecki, Mirosław Orliński, Jerzy Broniszewski.
Powołano też Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący - Andrzej Przyłuski
Członkowie - Andrzej Kowalski, Marek Zieliński
Dokonano wyboru przedstawicieli Zarządu Oddziału Gminnego do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sochaczewie w osobach: Mirosław Rudnicki i Lucjan Felczak.
Podczas Zjazdu przekazano wyrazy podziękowania za wieloletnią służbę dotychczasowemu Prezesowi Andrzejowi Przyłuskiemu.

STRAŻACKIE ŚWIĘTO W GMINIE SOCHACZEW

W dniu 3.05.2016 z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sochaczewie odbyło się coroczne spotkanie z okazji Dnia Strażaka z udziałem pocztów sztandarowych i delegacji jednostek OSP z terenu gminy Sochaczew oraz zaproszonych gości.

Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą w kościele parafii Trojanów, odprawioną w intencji strażaków przez księdza proboszcza Kazimierza Wojtczaka – honorowego członka Zarządu Oddziału Gminnego, który złożył wszystkim życzenia Łaski Bożej.

Dalsza część uroczystości odbyła się w OSP Feliksów pod przewodnictwem Lucjana Felczaka – Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej, który  w swym wystąpieniu przedstawił problematykę działań strażaków na terenie gminy. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego przez Radę Gminy Sochaczew, z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla OSP Feliksów oraz samochodu technicznego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Akty przekazania wręczył Mirosław Orliński – Wójt gminy oraz Czasław Ćwikliński – Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew. Poświęcenia pojazdów dokonał ks.proboszcz Kazimierz Wojtczak.

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń. Odznaką Wzorowy Strażak zostali wyróżnieni druhowie: P.Majorek, J.Florczak, D.Brodowski, P.Pińkowski, P.Wilamowski. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: D.Walczaka, K.Góreckiego, S.Kubiaka, D.Janickiego, M.Janicką, J.Koperskiego, M.Piotrowskiego. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: K.Broniszewskiego i T.Dałka.

Na zakończenie uroczystości Komendant Gminny złożył podziękowania i życzenia strażakom z okazji ich święta. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście: Mirosław Orliński – Wójt Gminy Sochaczew, Czesław Ćwikliński – Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew wraz z radnymi, Elżbieta Kowalczyk – Sekretarz Gminy, Maciej Bieńczyk – przedstawiciel PSP w Sochaczewie, Mirosław Adam Orliński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.


KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA 2016

W okresie 1.01- 30.03.2016 odbyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Sochaczew. Podczas walnych zebrań wybrano Zarządy poszczególnych OSP na następną 5-letnią kadencję. Był to okres podsumowania działalności Straży za lata 2011-2015.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2015

W dniu 5.07.2015r. odbyły się gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Sochaczew. W zawodach wzięły udział drużyny:

1.       OSP Dachowa – dowódca Zdzisław Górecki

2.       OSP Nowe Mostki – dowódca Karol Góralczyk

3.       OSP Janaszówek – dowódca Marcin Szcześniak

4.       OSP Mokas – dowódca Wiktor Janicki

5.       OSP Feliksów – dowódca Patryk Heleniak

6.       OSP Wyczółki – dowódca Krzysztof Baczyński

Zgodnie z regulaminem zawodów rozegrano dwie konkurencje: bieg sztafetowy z przeszkodami 7x50m oraz ćwiczenie bojowe. Drużyny osiągnęły następujące wyniki :

                                             bieg sztafetowy                                      ćwiczenie bojowe

Feliksów                                      66,61                                                    64,65

Janaszówek                                  67,76                                                    53,00

Wyczółki                                       65,96                                                    82,00

Nowe Mostki                                 70,53                                                    63,37

Dachowa                                      76,00                                                    75,49

Mokas                                          66,00                                                    147,69 (s)

W klasyfikacji generalnej kolejność drużyn wg zajętych miejsc była następująca:

I miejsce – OSP Janaszówek z wynikiem 120,26

II miejsce – OSP Feliksów z wynikiem 131,26

III miejsce – OSP Nowe Mostki z wynikiem 133,90

IV miejsce – OSP Wyczółki z wynikiem 147,96

V miejsce – OSP Dachowa z wynikiem 151,49

VI miejsce – OSP Mokas z wynikiem 213,69 (s)

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie pod przewodnictwem bryg. Tomasza Stasiaka.

Zwycięzca tegorocznych zawodów – drużyna OSP Janaszówek będzie reprezentowała gminę Sochaczew na  zawodach powiatowych, które odbędą się we wrześniu na boisku sportowym w Teresinie.