Konsultacje Społeczne 2016

Zarządzenie Wójta Gminy Sochaczew w sprawie konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - TUTAJ

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew w sprawie: konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - TUTAJ

Projekt Uchwały oraz zmiany RPWGS - TUTAJ

Formularz zgłaszania opinii do zmiany RPWGS - TUTAJ

_______________________________________________________________________________

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew w sprawie przeprowadzeniu konsultacji społecznych w ramach rocznego programu współpracy - Projekt


Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 2 listopada 2015r do 16 listopada 2015r (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy Sochaczew od 8:00 do 16:00 w formie pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.


Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2016 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2015 roku na:


- adres poczty elektronicznej gminasochaczew@sochaczew.org.pl

- numer faksu (46) 864-26-02

- adres siedziby Urząd Gminy Sochaczew ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew 

  „ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY - PROJEKT"


Dokumenty do pobrania:

obwieszczenie program projekt 2016.pdf


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji znajduje się w poniższym załączniku:

sprawozdaniezprzeprowadzonychkonsultacji.pdf