Konkurs 2016

Wszelkie informacje na temat otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 usta. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy na realizację w 2016r. zadań pożytku publicznego znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochaczew - TUTAJ.