Pozostałe ogłoszenia / projekty unijne


11-03-2014 r.

Komisja Konkursowa  informuje, że konkurs na specjalistę ds. obsługi finansowej i sprawozdawczości w projekcie pod nazwą „Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” został rozstrzygnięty.

W wyniku postępowania konkursowego zamówienie pozyskała Pani IWONA DĄBROWSKA zam. Władysławów 31, 96-500 Sochaczew.

_______________________________________________________________________________

10-03-2014 r.

Komisja Konkursowa podaje do wiadomości, iż wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu  o konkursie na specjalistę ds. obsługi finansowej i sprawozdawczości w projekcie o nazwie „Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”  spełniła Pani Iwona Dąbrowska zam. Władysławów 31, 96-500 Sochaczew i została zakwalifikowana do drugiego etapu.

_______________________________________________________________________________________

28-02-2014 r.

Ogłoszenie o konkursie na Specjalistę ds. obsługi finansowej i sprawozdawczości w projekcie o nazwie „Szkoła nowych możliwości – Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”, którego Beneficjentem jest Gmina Sochaczew.

6108_ogloszenie-o-konkursie.pdf

_______________________________________________________________________________

14-10-2013 r.

Wyniki przetargu ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów kl. I-III w Szkołach Podstawowych w Gminie Sochaczew.

5209_wynikiprzetargu.pdf

_________________________________________________________________________________

02-10-2013 r.

Gmina Sochaczew w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, zaprasza do złożenia oferty na realizację zajęć zgodnie z poniżej określonym przedmiotem zamówienia.

zapytanieofertowe.pdf