Strategia Rozwoju Gminy Sochaczew 2016-2022
Treść opracowanego dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Sochaczew na lata 2016-2022 znajduje się w poniższym załączniku:

Strategia Rozwoju Gminy Sochaczew na lata 2016 - 2022