Konkurs 2017

Wyniki konkursu oraz wszelkie informacje dotyczące roku 2017 - TUTAJ


Trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy na realizację w 2017r. zadań pożytku publicznego - TUTAJ


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu dotyczącego realizacji zadań publicznych w zakresie - Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców Gminy Sochaczew - TUTAJ


Nowy konkurs - informacje na temat otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 usta. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy na realizację w 2017r. zadań pożytku publicznego znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochaczew - TUTAJ
Wszelkie informacje na temat otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 usta. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy na realizację w 2017r. zadań pożytku publicznego znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochaczew - TUTAJ