Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sochaczew na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2022 r znajduje się w poniższym załączniku:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sochaczew na lata 2016-2020