Władze
Przewodniczący Rady:
Czesław Ćwikliński
tel. 0-46 864 26 09


Wójt:
Mirosław Orliński
tel. 0-46 864 26 01
e-mail: ug.wojt@sochaczew.org.pl

Sekretarz:
Elżbieta Kowalczyk
tel. 0-46 864 26 03
e-mail: ug.sekretarz@sochaczew.org.pl


Skarbnik:
Alicja Ziółkowska
tel. 0-46 864 26 10
e-mail: ug.skarbnik@sochaczew.org.pl