Wymiana ogrzewania w ZS w Kątach dofinansowana przez WFOŚiGW w Warszawie
wymiaga ogrzewania - ZS Kąty

Wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Zespole Szkół w Kątach, w Gminie Sochaczew dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 277.694,00 zł.                                                                            

www.wfosigw.pl


Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl