Wręczenie stypendiów za wyniki w nauce podczas uroczystej Sesji Rady Gminy
stypendia2017_1

W siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew, 21 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, na której wręczono stypendia za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych i  gimnazjalnych z  terenu gminy Sochaczew.  To odświętne 12-te już spotkanie władz Gminy z uczniami jest uhonorowaniem ogromnego wysiłku, jaki dzieci, młodzież oraz nauczyciele i wychowawcy włożyli w  wykonywanie swoich obowiązków.

            Wyróżnienia otrzymali  uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjaliści, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i powyżej oraz co najmniej dobre zachowanie. Stypendia sportowe przyznawane były czołowym sportowcom szkół, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej, powiatowej i  wojewódzkiej.

Stypendia, których fundatorem jest Rada Gminy, wręczali Wójt- Mirosław Orliński, Radni, dyrektor GZEAS - Bogusława Cieślak oraz dyrektorzy poszczególnych szkół.

Wręczono 135 stypendiów za wysokie wyniki w nauce w wysokości po 150,00 zł za jeden semestr, 5 stypendiów za osiągnięcia sportowe w wysokości po 150,00 zł oraz 3 stypendia za wyniki w nauce i  jednocześnie za osiągnięcia sportowe.

Wyróżnionych zostało 109 uczniów ze szkół podstawowych oraz 34 gimnazjalistów:  

·        W Szkole Podstawowej w Feliksowie 18 uczniów otrzymało stypendia naukowe

·         W Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Gawłowie stypendia za wysokie wyniki w  nauce otrzymało 14 uczniów, jeden uczeń otrzymał równocześnie stypendium sportowe.

·         W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Kątach- 48 uczniów otrzymało stypendia naukowe.

·         W Szkole Podstawowej SP w Mokasie - stypendia zdobyło 6 dzieci

·         W Szkole Podstawowej im. K. Wielkiego w Żukowie stypendia naukowe otrzymało 13 uczniów.

·         W Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Wyczółkach 10 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w  nauce, zaś jeden uczeń otrzymał stypendium sportowe.

·         W Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach przyznano 17 stypendiów naukowych oraz 3  wyróżnienia sportowe.

·         W Gimnazjum im. K.K Baczyńskiego w Wymysłowie najwyższą średnią uzyskało 10 uczniów. Przyznano również 3 stypendia za osiągnięcia sportowe.

·         W Gimnazjum im. J. Kusocińskiego w Wyczółkach wręczono 3 stypendia za wyniki w nauce.

Wręczono również nagrody Wójta Gminy Sochaczew za uzyskanie najwyższych średnich ocen w  wysokości po 500,00 zł. Otrzymał je uczeń klasy V  Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Kątach - Jakub Chyziak - średnia 6,00. Najwyższą średnią wśród gimnazjalistów – 5,66 uzyskała Agata Szymańska z III klasy Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Wymysłowie.

Tak duża liczba dzieci, które osiągają wysokie wyniki to powód do dumy nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale także dla władz gminy i całej lokalnej społeczności.

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl
Dokumenty zwi?zane z wiadomo?ci? (1):
lista-stypendystow-2016-2017.pdf - Lista stypendystów 2016/2017 - 202 kb

Pozostałe zdjęcia:
stypendia2017_2
stypendia2017_3
stypendia2017_4
stypendia2017_5
stypendia2017_5
stypendia2017_6
stypendia2017_7
stypendia2017_8
stypendia2017_9
stypendia2017_10