PSZOK w Sochaczewie - przerwa w przyjmowaniu odpadów od mieszkańców Gminy Sochaczew

Uprzejmie informujemy, iż obecnie nie ma możliwości korzystania z usług dotychczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Chemicznej 8 w Sochaczewie.  Aktualnie toczy się postępowanie na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK – po jego rozstrzygnięciu poinformujemy o ewentualnych zmianach.

Prosimy o  tymczasowe wstrzymanie się w przekazywaniem selektywnie zebranych odpadów na tamtejszą sortownię. Dziękujemy za cierpliwość.

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl