Jubileusz Par Małżeńskich

12 stycznia w gospodarstwie agroturystycznym Jeziorany w Kożuszkach Parcel spotkały się pary małżeńskie, które wspólnie przeżyły 50 i 60 lat.

Świętujący Jubilaci odebrali z rąk Wójta Mirosława Orlińskiego oraz przedstawicieli Rady Gminy pamiątkowe Dyplomy za długoletnie pożycie małżeńskie. Na terenie całej gminy jest 110 par małżeńskich mających min. 50 lat pożycia małżeńskiego, a w uroczystości uczestniczyło 60. Były wspomnienia, słodki poczęstunek, uroczysty obiad, pamiątkowe fotografie oraz upominki. Część artystyczną spotkania uświetnił występ zespołu muzycznego oraz wspólne śpiewy i tańce zebranych Jubilatów oraz Gości.

Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew Czesław Ćwikliński zapowiedział iż nastąpiło rozpoczęcie nowej tradycji w naszej gminie, Świętowanie Jubileuszu Par Małżeńskich.

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl

Pozostałe zdjęcia: