Wspólnie o budowie mostu w Sochaczewie

W poniedziałek, 5 lutego 2018 roku odbyła się LVI Sesja Rady Gminy Sochaczew, Której obrady połączone były z posiedzeniem Rady Miasta Sochaczew i Rady Powiatu Sochaczewskiego. Sesja odbyła się w sochaczewskich Kramnicach i miała podniosły charakter. Powód był bowiem szczególny, a mianowicie: wspólna budowa nowego mostu na rzece Bzurze łączącego ul. Gawłowską
z ul. Staszica.

W posiedzeniu Rad uczestniczyli poza Radnymi: Wójt Gminy Sochaczew – Mirosław Orliński, Burmistrz Miasta Sochaczew – Piotr Osiecki oraz Starosta Powiatu – Jolanta Gonta. Na sesji gościł poseł Ziemi Sochaczewskiej, Minister Maciej Małecki, który również jest mocno zaangażowany
w realizację projektu.

Po otwarciu wspólnego posiedzenia, Przewodniczący poszczególnych Rad odczytali uchwały intencyjne dotyczące budowy mostu, podjęte przez Radę Powiatu, Radę Miasta i Radę Gminy. Następnie głos zabrał przybyły minister Maciej Małecki, starosta sochaczewski Jolanta Gonta, burmistrz Miasta Sochaczew – Piotr Osiecki i Wójt Gminy Sochaczew – Mirosław Orliński. Wszyscy wymienieni przedstawili poparcie dla podjętej inicjatywy, argumenty potwierdzające konieczność i słuszność realizacji przeprawy oraz wolę wzajemnej współpracy przy realizacji inwestycji.

W dalszej kolejności wszystkim zebranym została przedstawiona wstępna koncepcja lokalizacji i budowy mostu oraz stanowiska policji, straży pożarnej, szpitala i Powiatowego Zarządu Dróg. Głos zabrali także Radni i przedstawiciele mieszkańców, na których pytania udzielano odpowiedzi.

Na zakończenie Sesji odczytany został akt umowy partnerskiej zawartej między Powiatem Sochaczew, Gminą Miastem Sochaczew i Gminą Sochaczew. Umowa zakłada, że inwestycja zostanie zrealizowana przez Starostę Powiatu Sochaczewskiego. Środki na inwestycję zabezpieczą:

- 50% (w tym środki pozyskane) – Starostwo;

- 25% - Gmina Miasto Sochaczew;

- 25% - Gmina Sochaczew.

Umowę partnerską o wspólnej budowie i finansowaniu przeprawy mostowej na rzece Bzurze podpisali:

- Starosta Powiatu Sochaczewskiego – Jolanta Gonta;

- Burmistrz Miasta Sochaczew – Piotr Osiecki;

- Wójt Gminy Sochaczew – Mirosław Orliński,

Przy kontrasygnacie Skarbników poszczególnych samorządów.


Zdjęcia dzięki uprzejmości Radio Sochaczew.

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl

Pozostałe zdjęcia: