Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Feliksy Terenowicz

Pani Feliksa Terenowicz mieszkanka Bielic gmina Sochaczew w lipcu 2018 r. ukończyła 100 lat.

Zamieszkuje z synem i jego rodziną, otoczona troską i opieką najbliższych. Urodziła czterech synów.

Posiada dziewięcioro wnucząt, szesnaścioro prawnucząt oraz troje praprawnucząt .

Życie Pani Feliksy nie zawsze było usłane różami. Ze względu na wojnę rodzina musiała często zmieniać swoje miejsce zamieszkania .

Pani Feliksa jest w bardzo dobrej formie . Pomimo sędziwego wieku jest bardzo samodzielna i pogodna . Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem.

Odbyły się dwie uroczystości urodzinowe : jedna w gronie najbliższych, druga dla znajomych i sąsiadów .

Pani Feliksa otrzymała listy gratulacyjne od  Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy i od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.

W imieniu władz samorządowych odwiedził Panią Feliksę Wójt Gminy Sochaczew Pan Mirosław Orliński i Sekretarz Urzędu Gminy Pani Elżbieta Kowalczyk .

Były kwiaty, miłe słowa oraz tort urodzinowy i życzenia 200 lat  w zdrowiu.

Dostojnej Jubilatce życzymy wszystkiego dobrego , niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia i upływa w spokoju i zdrowiu.

Dane było przeżyć Pani cały wiek w naszej polskiej historii , doświadczać trudu i radości .

Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu.

                                                                                          Figut Teresa

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl

Pozostałe zdjęcia: