Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Sochaczew

Szanowni Państwo,

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Sochaczew jest Bogdan Dobrzyński. Można się z nim kontaktować pod adresem  e-mail: obrona-cywilna@sochaczew.org.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw.

UWAGA!

W dniach 03.08. 2018r. -19.08.2018r kontakt z IOD na adres e-mail:  gminasochaczew@sochaczew.org.pl

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl