Obwieszczenie Marszałka o przyjęciu projektu zaktualizowanego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Marszałka Województwa Mazowieckiego


informuje


o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


[PEŁNA TREŚĆ W PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKU]

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl
Dokumenty zwi?zane z wiadomo?ci? (1):
przyjecieprojektuplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.pdf - - 603 kb