Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - GOPS Sochaczew
Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2019 w okresie od 1 stycznia 2019roku do  31 grudnia2019 roku.
Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl
Dokumenty zwi?zane z wiadomo?ci? (6):
6833_iwz-gops-2019.pdf - - 840 kb
1008_ogloszenie-o-zamowieniu.PDF - - 1170 kb
5166_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych1.pdf - - 499 kb
zalacznik-nr-4-do-siwz-umowagops1.doc - - 108 kb
zalaczniknr2formularzofertowy.doc - - 80 kb
zalaczniknr3wykazuslug.doc - - 38 kb