Informujemy, że projekt wymiany urządzeń grzewczych Gminy Sochaczew nie otrzymał dofinansowania

Informujemy, że projekt wymiany urządzeń grzewczych Gminy Sochaczew w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 z Działania Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 nie otrzymał dofinansowania.

 

Wszystkie osoby które zakwalifikowały się z kompletem dokumentów do projektu zostaną zgłoszone do ogłoszonego nowego konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl
Dokumenty zwi?zane z wiadomo?ci? (1):
informacjapiece.pdf - - 352 kb