INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II z dnia 16 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO

W PŁOCKU II z dnia 16 kwietnia 2019 r.


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Komisarz Wyborczy w Płocku II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r..INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl
Dokumenty zwi?zane z wiadomo?ci? (1):
informacja-komisarza-wyborczego.pdf - INFOKOMWYB - 94 kb