Przebudowywana droga w miejscowości Dachowa

Mieszkańcy Gminy Sochaczew będą mogli już niebawem cieszyć się przebudowanym odcinkiem drogi w miejscowości Dachowa. 


Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński wraz z radą przeznacza na cel przebudowy kwotę 250.000,00 zł. Udało się pozyskać wykonawcę, który wykona zadanie za ponad połowę tej kwoty. W postępowaniu przetargowym wzięły udział cztery firmy a najkorzystniejsza ofertę, uzyskując najwyższą ilość punktów, złożyła firma Rydmar Juliopol. 


Odcinek 500 mb jest drugim etapem remontu drogi gminnej w Dachowej. Roboty jakie wykona firma Rydmar to między innymi wykonanie podbudowy, położenie warstwy bitumicznej oraz poboczy po obu stronach jezdni. 


Wykonawca zakończy prace do 31 sierpnia 2019 roku. 

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl