Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego - Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, przekazujemy ankietę w sprawie krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową. Państwa opinia w tej sprawie jest dla MBPR szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie. Jednocześnie proszę o rozesłanie pisma wraz z ankietą dotyczącą krajobrazów pospolitych istotnych dla mieszkańców Mazowsza do sołectw położonych na terenie Gminy.  Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adresy: biuro@mbpr.plawaszczuk@mbpr.pl  w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16 sierpnia br.

Źródło wpisu:
Urząd Gminy Sochaczew
www.gmina.e-sochaczew.pl
Dokumenty zwi?zane z wiadomo?ci? (1):
ankietambprkrajobraz.doc - Ankieta dotycząca krajobrazu - 37 kb