Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Regulamin Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dostępny TUTAJ.